Scroll below

Re-integratie, dan denk je toch meteen aan terugkeer naar werk. Vaak stressvol omdat je al een langere tijd niet gewerkt hebt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Juist door langere afwezigheid op het werk, verdient de periode voor deze herstart volgens ons juist extra aandacht.

Herculeswerk werkt gewoon anders.
Wij richten ons in eerste instantie op de periode die voorbereid op terugkeer naar werk. Dat betekent in de praktijk dat, voordat solliciteren en werken weer aan de orde is, onze begeleiding gericht is op:

  • Weerbaar en mentaal sterk zijn
  • Kunnen terugvallen op een sociaal en maatschappelijk netwerk
  • Inzicht hebben in de wettelijke kaders en de rechten en plichten die voor jou gelden
  • Zelf jouw eigen keuzes kunnen maken
  • Een realistisch en haalbaar plan hebben voor de toekomst

Aansluitend vertalen we dit naar passende realistische functies met daarbij eventuele om- of bijscholingsmogelijkheden. Want het gaat wel om jouw inkomen en jouw leven en daarom is er vaak geen tijd te verliezen.

Herculeswerk werkt gewoon anders.
Wij werken aan een stabiele basis, een goed uitgangspunt om verder te kunnen. Realistisch, ambitieus en erop gericht dat je verder kunt met jouw eigen leven. Dat is altijd meer dan alleen terugkeer naar werk.

Herculeswerk werkt gewoon anders.
Wij geloven in eigen verantwoordelijkheid en het maken van eigen keuzes, want dat is beter voor jou en duurzaam voor de maatschappij.