Scroll below

Ruim 14 jaar levert Herculeswerk, met dezelfde mensen in een hecht team, re-integratiediensten aan het UWV.

Herculeswerk werkt gewoon anders.
Wij geloven in het maken van eigen keuzes en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is makkelijker gezegd, dan door de deelnemer gedaan. Zeker bij complexe problematiek maken wij daarbij het verschil.

Herculeswerk werkt gewoon anders.
Wij richten ons in eerste instantie niet expliciet op de terugkeer naar werk maar juist op de periode die daarop voorbereidt. Dat betekent in de praktijk dat, voordat solliciteren en werken weer aan de orde is, onze begeleiding gericht is op:

  • Een kandidaat die voor u een realistische gesprekspartner is omdat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen keuzes
  • Een realistisch en haalbaar vervolgadvies met passende realistische functies
  • Concreet advies voor om- of bijscholing of aanvullende begeleiding

Dit realiseren wij doordat we de deelnemer weerbaar en mentaal sterker maken. We helpen bij het ontwikkelen van een sociaal en maatschappelijk netwerk. We bespreken de wettelijke kaders, rechten en plichten en brengen de restverdiencapaciteit in kaart. We sturen op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Waarbij we de kandidaat wel altijd bijstaan en vertrouwen geven.

Door een tekort aan goed gekwalificeerde mensen is er al jaren een mis-match tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt. Motivatie van de kandidaat is onvoldoende, bereidheid van werkgever is beperkt, inkoop van begeleiding of scholing sluit niet aan. Wij spreken alle partijen aan op hun eigen verantwoordelijkheid bij deze problematiek. De werkgever op de verantwoordelijkheid om mensen binnen de organisatie goed te begeleiden. De medewerker op de verantwoordelijkheid voor eigen leven en inkomen. En het UWV op het faciliteren van opleiding en begeleiding.  Wij geloven dat onze methodiek beter is voor de mens en voor de maatschappij.

Spreekt dit u aan?
Meld dan vandaag uw klanten nog aan voor modulaire diensten of een werkfittraject via 
088 – 028 0000 of info@herculeswerk.nl.
We gaan graag voor u aan het werk. Voor alle partijen geldt: er is geen tijd te verliezen.